Hoe kunnen we uit depressie geraken?

SATSANG MET SWAMIJI

Er zijn vele verschillende soorten depressie… Wij scheppen ze. Soms denken we dat we alles weten en kunnen we niet aanvaarden dat we eigenlijk niets weten. We weten werkelijk niets, dus bedriegen we onszelf en daarom worden we depressief.

We leven in deze wereld, maar niet waar we willen leven. Wanneer we leven in een wereld waar we niet van houden, zullen we dan gelukkig zijn? Ik leer jullie te leven in een wereld waar jullie van houden maar jullie vinden dit moeilijk om te begrijpen. Jullie leven in een verkeerde wereld, dus natuurlijk leven jullie met depressiviteit. Ik wil jullie de ware wereld tonen maar jullie luisteren niet. Besef dat de materiële wereld niet echt is. Omdat jullie niet accepteren dat deze materiële wereld niet echt is, begrijpen jullie mij niet wanneer ik vertel over de echte wereld. Jullie leven in jullie wereld en op de manier waar jullie van houden. Jullie werken jullie eigen ‘toneel’ uit. Indien jullie zouden leven in de wereld waar ik over onderwijs, zouden jullie geen depressie hebben.

In deze valse wereld is er ego, jaloezie, trots en dergelijke en doen jullie waar jullie zin in hebben. Daarom zullen jullie, als je in deze wereld leeft, depressief worden. Het is heel moeilijk voor mij om iemand zijn depressie weg te nemen zolang iemand niet begrijpt in welke wereld hij leeft en in welke wereld ik leef. In deze wereld is er een ware wereld en een valse wereld. We zouden een contract moeten overeenkomen in de echte wereld. Eerst leef je in de valse wereld, dan ga je naar de echte wereld en dan terug opnieuw naar de valse wereld; je verandert voortdurend. Kan je voortdurend zo blijven veranderen?

Je geniet ervan te luisteren naar onware verhalen. Je bent nog niet in de ware wereld. Je spreekt over onware dingen in deze onware wereld. Wat denk je dat er zal gebeuren? Zal je depressief worden of niet? Jazeker. Ik nodig jullie altijd uit in de ware wereld. Als jullie dat niet leuk vinden kunnen jullie genieten van de onware wereld. Weten jullie waar mijn ware wereld is?

De onware wereld bestaat uit jaloezie, competitie, louter waarneming van uiterlijke dingen, neerhalen van anderen, luisteren naar mensen die anderen neerhalen, soms geloven in God en soms niet geloven in God en onderzoek naar het bestaan van God, steeds vragen stellen en uitleg vragen. – “Waarom is dit en waarom is dat?”. Als je vertrouwen hebt in de Goeroe, als je het vertrouwen hebt dat wat hij doet goed is, waarom vragen jullie dan waarom hij bepaalde dingen doet? Denken jullie dat dit de echte wereld is? Jullie leven in de onware wereld omdat jullie nog steeds zoveel vragen stellen en geen vertrouwen hebben n mij.

In mijn ware wereld is alles goed en vol liefde. Er is geen verschil tussen Heer Shiva, Heer Ganesha, de Goddelijke Moeder, Allah, Jezus. Ik heb volledig vertrouwen in God die boven alles overstijgt. Ik aanvaard werkelijk dat hij daar is. Ik aanvaard God en ik heb volledig vertrouwen in die God. Ik heb niet de minste twijfel dat God daar is. Ik maak me zelfs geen zorgen waarom God mij zoveel moeilijkheden gegeven heeft. Ik geloof helemaal in God en daarom geloof ik ook in deze wereld. Ik onderzoek God niet. Mijn gedachte is dat God daar is.

Ik wil trouw zijn aan mijn geweten. Ik zou niet mogen twijfelen aan anderen en ik zou anderen geen kwaad mogen doen, want God kijkt altijd naar mij. Zal ik zorgen hebben in deze wereld, in dit tijdperk(yuga)? Ik moet mij geen zorgen maken dat ik zou moeten trouwen, dat ik kinderen zou moeten hebben of dat ik rijk zou moeten zijn. Ik geniet van een permanente zegening. Ik maak geen onderscheid tussen mensen van verschillende kasten, huidskleur, tussen rijken en armen. Ik geloof niet in deze onechte wereld. Ik heb geen ego of trots. Ik heb geen van deze gevoelens. Hebben jullie dezelfde nederigheid?

Het is gemakkelijk voor mij om met een klein kind samen te zijn omdat ik niet het gevoel heb van “Ik”. Mijn hele wezen is één met God. Ik leef in zo een grote zegening! Ik maak me geen zorgen of mijn toegewijden in mij geloven of niet. Ik ben in een goddelijke en spirituele wereld. Ik roep jullie allen naar mijn goddelijke wereld, maar jullie blijven in deze wereld leven omdat jullie slaven van deze wereld zijn geworden en jullie je blij voelen als iemand jullie prijst. Is dit een wereld? Die van mij is een goddelijke en spirituele. Hij is heel mooi, wonderbaarlijk en prachtig. Het is een plaats zonder verlangens. Het is geen plaats waar mensen neergehaald worden. Er is geen begoocheling. Het is een zuivere wereld.

Begrijpen jullie nu waarom depressie ontstaat? Depressie bestaat door de onware wereld. Het is niet nodig om eerst verlicht te zijn; je kunt je depressie voordien opgeven. Sluit je ogen en denk dat jullie allen Gods kinderen zijn en hoe waarheidslievend jullie zouden moeten zijn. Kan je jaloers worden op anderen? Kan je kwaad worden op anderen? Kan je twijfelen aan anderen? Jullie lijden aan depressies omdat jullie vergeten zijn dat jullie Gods kinderen zijn. Geef me een plaats in jullie hart. Waarom vraag ik dit? Als ik in jullie hart ben, zal ik jullie er aan herinneren dat jullie Gods kinderen zijn en ik zal jullie reinigen. Jullie verstaan zelfs geen klein beetje van mijn goddelijke wereld. Indien jullie mij hadden begrepen en geloofd, dan zouden jullie niet in de onware wereld leven.

Heb compleet vertrouwen in mij. Als ik jullie vraag om op te staan en dan om te gaan zitten, zouden jullie klaar moeten zijn om dat te doen. Indien ik zou vragen om op jullie handen te lopen, zouden jullie bereid moeten zijn om dat te doen. Jullie hebben je niet overgegeven aan mij. Het is niet nodig om hiervoor het kleed van een sannyasin te dragen. Het gaat niet om je kleren… Je hart zou vertrouwen moeten hebben. Ontwikkel dat vertrouwen volledig.
Jai Prema Shanti!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved