Hij is er voor ons!

(Door Surya, India)

Ik groeide op in de Ashram en zorgde voor een bejaarde, bedlegerige toegewijde in de Ashram toen ik trouwde en verhuisde naar een huis in het nabijgelegen dorp. Mijn man werkte toen in de Ashram als chauffeur. Nadat we getrouwd waren, wilde ik heel graag kinderen, maar het gebeurde niet. Mijn eerste zwangerschap eindigde in een miskraam. Ik was erg bezorgd. Mijn arts zei dat ik geen onderliggende aandoeningen had die de miskraam zouden hebben veroorzaakt. Maar met het verstrijken van de tijd raakten mijn man en ik allebei gefrustreerd en hij gaf me vaak de schuld dat we geen kinderen hadden en dat ik geen ouders of familie had die bij ons konden komen voor ondersteuning.

Op een dag, terwijl ik voor de oudere toegewijde zorgde, voelde ik me opnieuw erg gespannen en verdrietig, en terwijl ze sliep, glipte ik haar kamer uit om naar Swamiji’s Samadhi-tempel te gaan. Ik ging in de tempel zitten en begon te huilen voor Swamiji’s Samadhi Lingam. Die nacht droomde ik dat ik op diezelfde plek zat en dat Swamiji voor me zat. Ik was een beetje nerveus om Swamiji weer te zien. Hij droeg een eenvoudige vesti en zijn haar zat los. Tussen ons in stond een pot gevuld met water en twee bekers. Hij vulde beide kopjes met water en dronk er één op. Ik nam de andere beker en dronk eruit. Toen vroeg Swamiji vriendelijk: “Wat is je probleem?” Ik antwoordde: “Mensen praten over mij en zeggen dat ik geen kinderen kan krijgen. Ik wil een kind.” Swamiji vroeg opnieuw: “Waarom maak je je daar zorgen over?” Ik zei: ‘Ik heb niemand in mijn leven.” Waarop Samiji antwoorde, “Je zegt dat je niemand hebt, maar ik ben altijd bij jou!” Toen ik na dit gesprek weer naar Swamiji opkeek, droeg hij zijn gebruikelijke gele gewaden en draaide zich om om zich weer bij de Lingam aan te sluiten.

Toen ik die ochtend wakker werd, vertelde ik mijn man meteen over mijn droom. Ik vertelde het ook aan een van de oude dames in het dorp. Nadat ze naar me had geluisterd, verzekerde ze me dat dit een goddelijke interventie was. Mijn man gaf me toen ook niet meer de schuld. Hij was op de een of andere manier gelukkig en begon met grote zorg voor me te zorgen. Swamiji verscheen later weer in een andere droom en vertelde me dat ik er niet aan moest denken om mijn man te verlaten, maar dat ik tot het einde bij hem moest zijn. En zo gebeurde het dat ik zwanger werd.

Vlak voor de bevalling kreeg ik waterpokken. De dokters vertelden me dat ik klaar moest zijn om te kiezen tussen mijn leven of dat van mijn kind. Ik koos voor mijn eigen leven, maar ik bad ook in stilte tot Swamiji voor het voortbestaan ​​van mijn kind. Op 1 januari 2014 ben ik bevallen van een gezonde dochter! Diezelfde dag verscheen voor het eerst ook sandelhoutpoeder op Swamiji’s standbeeld!

Dit is niet de enige keer dat ik Swamiji om hulp vroeg en hij beantwoordde mijn oproep. Op een keer reed mijn man op onze motor en ik achterop. We reden hard toen er plotseling een ongeval voor ons gebeurde. Ik voelde mezelf naar het asfalt vallen. Ik riep onmiddellijk naar Swamiji en ik voelde een kracht mij in mijn val vangen.

Tot op de dag van vandaag weet en voel ik dat Swamiji er voor mij was toen ik om zijn hulp vroeg en hem het meest nodig had. Hij is bij ons. Er is geen twijfel over mogelijk!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved