Grote spirituele vrouwen

“(…) In onze Ashram zijn er vele vrouwen die het spirituele pad volgen. Ik moedig vrouwen graag aan en help hen om het spirituele pad te volgen als dit hun oprechte wens is. Als een vrouw haar hart opent en het vult met devotie voor het Goddelijke, kan ze heel snel stijgen naar spirituele hoogten. Als we naar het verleden kijken, dan ontdekken we vele vrouwen die groots waren op spiritueel gebied en die hun persoonlijke verlangens en privélevens opgaven om de mensheid te dienen. We kunnen Sri Sarada Devi nemen als groot voorbeeld. Ze was helemaal niet rijk en ze had geen bedienden of modern comfort. Na zijn dood verscheen haar man en spirituele meester, Sri Ramakrishna Paramahamsa, aan haar en vroeg haar om zijn missie verder te zetten. Ze werkte dag en nacht om zijn toegewijden te dienen op welke manier ze ook kon. Zonder te rusten kookte ze honderden chapatti’s en maakte ze zoete betelbladrolletjes om deze eerst als prasadam aan haar meester te offeren en dan aan de bezoekende toegewijden uit te delen. Ze dacht voortdurend aan anderen. Ze ging om met arme dorpsbewoners en zelfs criminelen als waren het haar eigen kinderen, ook al keken anderen op haar neer omdat ze mensen diende die van een lagere kaste waren dan zij. Zij vereerde alle religies, woonde zowel Hindoe als Moslimfestivals bij en zei hun gebeden om haar eenheid met iedereen te tonen, juist zoals haar meester dat gedaan had.

Je zult dikwijls zien dat de grote heiligen zoveel mededogen hebben dat ze de behoeftigen en onderdrukten willen helpen. Door hun voorbeeld moedigen ze de toegewijden aan hetzelfde te doen en aan hun zijde te werken. Vrouwelijke heiligen zijn meestal zeer moederlijk en tonen grote liefdevolle en sterke zorgende gevoelens aan allen die hen benaderen voor troost of advies. Meerabai was een Noord-Indische koningin. Ondanks felle tegenstand van haar man, de koning en zijn onderdanen die zelfs probeerden haar te vermoorden, zette ze haar extatische aanbidding van Heer Krishna voort. Uiteindelijk, door haar transcendentale liefde, overwon ze hen allen door haar devotie, moed en vergevingsgezind mededogen.

In recentere tijden zijn we geïnspireerd door de verdienstelijke activiteiten van de Christelijke non, de Heilige Moeder Theresa. Zij en haar groepen van altruïstische zusters en werkers hebben het fysieke en mentale lijden van duizenden verlicht. Haar onzelfzuchtige en vastberaden inspanningen om de armen en stervenden uit de armste straten van India te troosten, deden haar bekend worden in elke familie in elk land. Hoe wonderbaarlijk zou deze aarde zijn als alle mensen een fractie deden van haar enorme inspanning om haar medemensen te helpen!

Evenzo zul je dikwijls tegenkomen dat als vrouwen het pad naar verlichting betreden, ze zichzelf opofferen om anderen te dienen. Dit is omdat een vrouw van nature geneigd is het werk van de Goddelijke Moeder uit te voeren door het voeden van, zorgen voor en genezen van andere wezens. Ze is de dienares van de Goddelijke Moeder. Door haar wordt het werk van de Godin vervolledigd. Vandaag de dag creëren mannen over de wereld technologieën die uiteindelijk destructief zijn. Het zijn de vrouwen die zichzelf moeten ontwikkelen en de ware en oorspronkelijke manier van leven tonen aan de mensheid. Het zijn zij die de liefde van de Godin moeten manifesteren op deze aarde en aan alle anderen de echte, reële en zinvolle levenswijze moeten tonen. Het zijn altijd de vrouwen die de brokken lijmen na oorlogen en vernietiging door mannen veroorzaakt. De vrouw moet leren, groeien en haar spirituele kracht vergroten om het werk van Shakti, de Goddelijke Moeder, succesvol te volbrengen. Ze kan een werkende moeder zijn, een alleenstaand meisje of een huisvrouw – welke levensrol ze ook kiest, laat haar zichzelf wijden aan het werk van de Moeder en vrede van geest vinden. Dan zal ze zeker haar innerlijke rust en spirituele vervulling doorgeven.”

Swami Premananda

 

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved