Goddelijke Relatie

Door Balan

Mensen komen in ons leven om verschillende redenen. Sommigen komen ons helpen, sommigen ons steunen, anderen komen ons motiveren en velen komen om het leven met ons te delen en samen ervan te genieten. Onze eerste relatie is met onze ouders. Als we ouder worden, verruimen onze relaties naar broers en zussen, echtgenoot, vrienden, verwanten, collega’s, kinderen enz.. Sommige relaties verdwijnen geleidelijk en sommige nieuwe relaties duiken op. Er zijn geen regels of wetten om deze relaties te besturen. Het gebeurt spontaan.

Ik vroeg een keer aan Swamiji, “Wat maakt dat iemand jou ontmoet en jou aanvaardt als een goddelijk persoon?” “Bijen worden aangetrokken door de geur van bloemen. Ik ben zoals een bloem,” was zijn antwoord. Onze echte goddelijke relatie begint bij onze spirituele Goeroe. Wanneer een grote heilige geboren wordt, stralen unieke spirituele golven vanuit de heilige naar ons toe en wekken ons innerlijk hart zonder dat we het weten. Dit effect zorgt ervoor dat we de meester bezoeken. Hoe gebeurt dit? Iemand zou zeggen dat het te danken is aan een band uit een vorig leven. Iemand anders zou zeggen dat het te danken is aan een goddelijke wet. Swamiji is zoals een zender. Diegenen die een spirituele overtuiging hebben, ontvangen zijn signaal en bezoeken hem. Het is een teken van Swamiji’s echte goddelijkheid dat hij dit zelfs doet vanuit zijn Samadhi. Ik was geraakt toen ik hoorde dat vele mensen zich door hem geroepen voelden na zijn Mahasamadhi. Sommigen van hen hadden hem zelfs nooit fysiek ontmoet.

Een goddelijke relatie is een verbintenis die door de Allerhoogste geleid wordt voor een goddelijk doel en die de weg baant voor veel hogere dingen in de toekomst. Deze relatie gebeurt niet noodzakelijk op goed geluk.

In onze eerste ontmoeting doet de spirituele meester de goddelijke vonk in ons ontbranden. In tegenstelling tot andere relaties komen heiligen niet om het leven met ons te delen of om samen ervan te genieten. In de plaats daarvan maken ze onze levens meer betekenisvol en spiritueel. Deze goddelijke relatie raakt ons zo diep en met zo een zuiverheid dat het ons mogelijk maakt om onze rationele en logische geest los te laten. Het wekt langzaam een diep gevoel van goedheid, tederheid en eenheid in ons hart. Een echte goddelijke relatie is erg karakteristiek en er is geen behoefte aan welke verbale taal dan ook om elkaar te begrijpen en met elkaar te communiceren. Swamiji zegt, “Een blik, aanraking of een schouderklop is voldoende om de goddelijke vonk te doen ontsteken. Ik geef persoonlijke interviews zodat de persoon mijn individuele aandacht en zegeningen krijgt, zodat dit een blijvende indruk op hem of haar maakt.”

Als we deze goddelijke roep oprecht kunnen beantwoorden en deze relatie kunnen behouden, dan zullen onze levens veel meer betekenis hebben dan voordien. Zijn we niet gelukkig om geboren te zijn gedurende Swamiji’s leven? Ieder van ons heeft enige spirituele ervaring. Met deze ervaring in ons kunnen we ook de vonk in iemand anders aansteken en zijn of haar leven mooier en meer geïnspireerd maken. We kunnen het licht zijn dat onze Goddelijke Goeroe wilde dat we zijn!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved