God heeft jou een heel goede spirituele meester gegeven

SATSANG MET SWAMIJI

De toegewijden die dienstbaar zijn in de Sri Premananda Centra en Premananda Jeugdgroepen als centrumcoördinatoren of jeugdcoördinatoren en alle jaarleden en leden voor het leven, die allemaal goddelijke zielen zijn, zullen altijd genadevolle zegeningen krijgen van Swami Premananda. Hij zal blijven bij degenen die ten volle in hem geloven en die hem voortdurend in gedachten houden en hij zal voortdurend zijn genade aan hen verlenen.

We kunnen niet om het even wat doen en dan zeggen, “Het is Gods wens.” Gods wens is één ding, onze eigen wens is iets anders. Het is door onwetendheid dat we onze begeerten verwarren met onze wens.

God heeft jou een heel goede meester gegeven. Deze meester wil alleen maar dat je het voortdurende geluk kent dat komt uit het gevuld zijn met goddelijke liefde. Die liefde zou niet enkel op je lippen moeten liggen, maar ze zou van diep uit je hart moeten komen. De mensen die deze diep gewortelde liefde in hun hart hebben zijn waarheidslievend en klaar om Swami Premananda’s voortdurende en genadevolle zegeningen te krijgen.

<iframe width=”700″ height=”500″ src=”https://www.youtube.com/embed/SAOxVEcE61I” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

Je geest is dikwijls onstandvastig, denkend dat iets zus of zo is en zo gaat het door voor een lange tijd. Zorg dat het weifelen stopt, maak je geest éénpuntig en bereik een hogere staat. Je zou nooit je geest mogen laten wankelen of hem toestaan om in die toestand te blijven. Breng je geest naar een hoger niveau.

Gods genade en Goeroe’s genade zijn belangrijk voor ons allemaal. Om de goddelijke genade te ontvangen is de genade van de goeroe essentieel. Om een goede Meester te krijgen is Gods genade nodig. Bij een goede Meester zijn is een geschenk dat je gegeven is.

Hij vraagt je om je geest te betrekken in één of andere sadhana zoals bhajans, satsang, meditatie, puja op de Shivalingam, abhishekam, dienst of yoga. Als je hem een plaats in je hart geeft, zal hij de volledige verantwoordelijkheid nemen voor jou. Hij zal je beschermen en voor je zorgen. Zij die aan hem denken en dit begrijpen, zullen behoed worden voor vele moeilijkheden. Hij roept je, handelt op een heel eenvoudige manier en gaat waar God hem roept, terwijl hij gelooft dat alles gebeurt volgens Gods wil, en terwijl hij zegt dat God het grootst is en dat niets in deze wereld groter is dan God. Hij zegt je ook de gelegenheid niet te missen van deze grote waarheid te begrijpen en dat hij je naar God zal leiden. Swami roept je om met hem mee te gaan. Hij zal je heel de weg meenemen. Begrijp dit goed en ga mee met hem. Blijf niet twijfelen of je al dan niet zal gaan, want dit is een heel zeldzame gelegenheid en geschenk.

Al van kindsbeen af had Swami vele goddelijke krachten en bleef hij altijd heel eenvoudig, terwijl hij iedereen met liefde en affectie aanvaardde zonder zichzelf voor te doen als een groot iemand die altijd in staat is grote wonderen te verrichten. Als je geduldig nadenkt over deze eenvoud en de gewone manier waarop hij zich gedraagt tegenover jou en over dit alles nadenkt, dan zal je de waarheid begrijpen.

Mis deze grote kans niet die je hebt om bij hem te zijn en om samen met hem de hoogste staat van leven te bereiken.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved