Fragmenten uit Swamiji’s toespraken op Navaratri 2003

Ik raad jullie aan om tijdens deze Navaratri in de Ashram op blote voeten te lopen. De reden daarvoor is dat we Moeder Aarde-poeja’s doen. Daarom zaaien we de negen graansoorten in de aarde. De negen graansoorten worden navadaniyam genoemd. Elk graan is een verschillende soort Shakti. Deze negen shakti’s (energieën) zitten nu in de negen kumbams die wij op de gezegende aarde hebben geplaatst. De energieën van de heilige rivieren bevinden zich zeer zeker in deze kumbams. Jullie zullen dat beseffen op de laatste dag van het festival. Wanneer jullie de kumbams maken, geef ik er ook een spirituele vibratie aan.

In dit heilige India zijn veel avatars en siddha’s geboren. Dus wanneer je op deze gezegende aarde woont, zorg dan dat je geest in een goede staat komt. Je hebt een prachtige kans gekregen om dit te doen. Wanneer je je echter gedraagt met ego, trots, afgunst, hebzucht of woede en anderen niet respecteert of verwelkomt, betekent dit dat je je niet op een volwassen niveau bevindt. Je kunt je geest op een volwassen niveau brengen door nederig te worden. Ontvang de zegeningen van de Goddelijke Moeder, Durga, Lakshmi en Sarasvati en leef in vrede en geluk, zonder ziekte, met een blijvend sterke gezondheid, met een zuivere geest, zonder drang om een ander de loef af te steken en zonder ego, jaloezie of hoogmoed en zonder anderen te bekritiseren.

Zal je 100 jaar leven? Weet je, wanneer we praten, hebben we het altijd over “onze familieleden, onze vrienden, broers, zusters.” Dit berust echt allemaal op onwaarheid. De wereld is onecht. Als je geen geld hebt, zal tegenwoordig niemand zich om je bekommeren. Zo zit deze wereld in elkaar. Als je ouders geld hebben, zal men respect hebben, maar als ze niet rijk zijn, zal men geen eerbied voor hen hebben of zelfs maar goed over hen denken. Welnu, de wereld draait om dit waanidee.

Zelfs de kleren die we dragen, behoren ons niet toe. Hoewel we dit weten, zeggen we toch dat ze van ons zijn. Als je morgenochtend sterft, wat zal er dan gebeuren met de gouden ketting die je draagt? Iemand zal hem van je dode lichaam afnemen, maar we zeggen altijd: “Het is mijn gouden ketting.” Dan zal die gouden ketting je uitlachen. De ketting zal denken, “Eens was ik eigendom van de grote Koningen van India en die zeiden ook dat ik van hen was! Nu draag jij me en zegt dat ik jou toebehoor. Je weet niet wie mij hierna zal bezitten, maar toch ben je aan me gehecht.” Zo denkt de ketting en hij lacht je uit.

Kunnen we zeggen dat dit land van ons is? Weet je hoeveel koningen er over dit land hebben geheerst? Maar uiteindelijk behoorde het hen niet toe. Het werd vele malen aan verschillende mensen verkocht en ten slotte werd het de ashram. Dus wat behoort aan wie? Niets behoort aan iets of iemand. De kettingen die we dragen, behoren ons niet toe. Het land behoort ons niet toe. In Sri Lanka vechten ze nog steeds om het land, omdat ze deze dingen niet hebben begrepen. Alles is er slechts tot we doodgaan. Veel heiligen, siddha’s, wijzen, landheren en miljonairs en zelfs avatars, incarnaties van God, zijn op deze grond geboren. Zij bezaten ook helemaal niets!

Maak je geest heel helder en zuiver. Werkelijk, ik word niet kwaad, ik heb geen ego en ik lieg niet tegen anderen en bedrieg andere mensen niet. Die gevoelens komen niet bij me op omdat ik mijn geest zuiver heb gemaakt. Als ik jullie beleidsaanwijzingen geef, moet ik streng zijn, omdat jullie je taak op correcte wijze moeten uitvoeren, nietwaar? Ik moet jullie reinigen, zodat jullie je plicht op een zuivere manier kunnen vervullen. Ik wil jullie volmaakt reinigen, maar jullie hebben altijd wat vuil op je. Elke dag neem je een bad, gebruik je zeep voor je lichaam, shampoo voor je haar en doe je parfums op om lekker te ruiken. Elke dag baad je, maar elke dag word je weer vies. Kun je dat vuil voor eens en altijd verwijderen? Nee. Waarom niet? Zo is het lichaam geschapen. Zo is het gevormd, opdat je zult begrijpen dat het lichaam tijdelijk is en uit onzuiverheden bestaat. Maar ik ben niet gekomen om je lichaam te reinigen – ik vraag jullie je te concentreren op het reinigen van je geest.

Jullie zijn allemaal intelligente mensen. Er bevinden zich heel veel ideeën en gedachten in je geest. Ik wil al deze gedachten in één punt samenbrengen. Ik vraag jullie je intelligentie te scherpen. Ik wil jullie rijp maken met behulp van je intelligentie. Je geest raakt verslaafd aan gedachten. Je geest is ook verslaafd geraakt aan het wereldse leven. Je geest houdt altijd van schoonheid, mooie kleren en status maar dit houdt nooit op. Er komt geen eind aan de verhalen die de geest graag wil horen, noch aan zijn verbeeldingskracht. Er zijn geen grenzen aan je gedachten en de geest is altijd in de weer. Je moet deze onrustige geest naar één punt brengen en dan kun je groeien.

Het Goddelijke in de gedaante van de Moeder die deze hele wereld regeert (Akhila Loka Nayaki), wijst ons tijdens Navaratri het juiste pad. Alles geschiedt door haar genade. Er is niets dat door jou alleen wordt gedaan. Alles gebeurt met haar genade.

Ook de zegen van de goeroe is altijd heilig. Of je de goeroe nu begrijpt of niet, hij is de spirituele meester. Je kunt hem verwijten maken of grappen over hem maken – je kunt zelfs op hem trappen! Maar de goeroe zal altijd een goeroe voor je zijn, hoe je ook moge denken. De goeroe raakt nooit van streek door kritiek, sarcastische verhalen of beschuldigingen van anderen. Zelfs als je volkomen over hem heen loopt, dan nog kun je hem niet kwetsen, omdat de goddelijke energie met hem is. Slechts iemand die goddelijke genade bezit, heeft het vermogen om immuun voor dit alles te zijn. Degenen die waarlijk in genade leven, zijn nooit bang voor de roddelaars en degenen die hen beschuldigen en zelfs niet voor degenen die zijn gekomen om hen dood te steken met een mes. Waarom niet? Omdat zij niet bang zijn voor de dood. Zij weten dat alles geschiedt naar de wil van God. Zelfs als we in de gevangenis zouden zitten of waar dan ook, dan is dat de wens van Heer Shiva en de Goddelijke Moeder. Welke ziektes we ook oplopen, wat voor probleem we ook krijgen, wat voor zorgen we ook krijgen, welke moeilijkheden we ook ondervinden – als we niet in vrede zijn en depressief worden en in verwarring raken en huilen – bedenk dan dat alles de wens is van God. Dit is één van Gods drama’s en alles geschiedt volgens de goddelijke wil. Niets gebeurt naar onze wens. Zo beheerst het Goddelijke alles dat ons overkomt. Er is geen uitleg nodig omtrent goddelijk handelen. Zouden wij de redenen daarvan moeten weten?

Leef met een lach. Wees gelukkig, dan zal je geen problemen, ziekte of zorgen kennen. Als je innerlijk gelukkig bent, zal alles verdwijnen. Als je geest belast is met veel problemen en zorgen, zal je veel ziektes krijgen. Gelukkig zijn is het beste medicijn om elke ziekte kwijt te raken. Daarom zeg ik: lach, leef en wees gelukkig. Maak je niet druk over wat anderen doen of zeggen en wees gelukkig. Heb ook niet allerlei aanmerkingen op anderen. Probeer niet om mensen te verbeteren, maar probeer jezelf te verbeteren. Degenen die deze raad opvolgen, zullen een goed leven hebben.

Ik sta naast jullie, maar jullie zien mij niet. Kan je deze waarheid met je gewone ogen zien? Open je oog van wijsheid en je zult zien.

Hari Om!

Je kunt hier meer lezen over Navaratri, hier en hier.

http://sripremananda.org/nl/navaratri/
http://sripremananda.org/nl/wees-nooit-bang/
http://sripremananda.org/nl/het-navaratrifeest/

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved