Deze maand is Goeroe Poernima!

Goeroe Poernima is een dag om de heiligen, wijzen, avatars en spirituele meesters te gedenken die ons op het spirituele pad begeleiden. Het is een dag om diep na te denken over onze Goeroe en zijn leringen, en om te besluiten ze te volgen.

“Laten we ons vanaf vandaag, deze meest heilige en krachtige dag van Goeroe Poernima, wijden aan het verspreiden van goede wil, universeel licht en boodschappen van hoop, vrede en de weg naar het prachtige pad dat leidt naar oneindig, innerlijk geluk. Laten we een paar minuten in stilte blijven en onze gedachten richten tot de grootste Goeroe, de Goddelijke Kracht die alles wat bestaat doordringt. Laten we ons hele leven de zegeningen van die grote liefde ontvangen.” – Swamiji, 1998

Bekijk hoogtepunten van de Goeroe Poernima-viering in deAshram dit jaar:

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved