De weg naar waarheid

Deze satsang werd opgenomen aan de Thiruvanaikaval Tempel Hall, in Edamalaipatti Pudur in Trichy in 1985. Het is een eerder onuitgegeven satsang, die opgenomen werd als video.

Het leven is vergankelijk. In dit vergankelijke leven zijn we geboren om de waarheid te vinden. Als we de waarheid nu niet vinden, wanneer zullen we haar dan wel vinden in dit leven? Wat is er behalve dicht bij de goddelijke lotusvoeten van de Heer te komen? We zouden moeten denken dat het enige doel van ons leven is om dichter bij zijn goddelijke lotusvoeten te komen. Het goddelijke zal ons op het juiste pad sturen en ons correcte daden laten uitvoeren om de ware ideeën van onze religie te realiseren. Voor ons is geduld steeds zeer noodzakelijk om iets te bereiken. Wanneer we geduld uitoefenen, kunnen we zegevieren. We hebben heel weinig geduld. We zijn verward omwille van spanning, haast en haastige ideeën. Wees geduldig. Wanneer God aan iets denkt en iets wil doen via ons zal het zeker gebeuren. Wie zal er niet handelen volgens zijn wens, indien dat zijn wens is? Alles gebeurt door hem, er is niets dat wij kunnen doen. Alles gebeurt door zijn genade. Hij doet alles. Het is mijn plicht om te doen wat hij zegt en het is jullie plicht om dit te aanschouwen. Oh God, je hebt de mogelijkheid om al uw kinderen te beschermen. Geef hen goede devotie, goede gedachten, goede intelligentie en een goed doel in het leven, leid hen om de waarheid te realiseren en om waarachtig te leven.

Of het nu gaat om jou of mij, zullen we duizend jaar leven? We zullen zeker sterven vandaag of morgen of wanneer ook. Daar bestaat geen twijfel over. We kunnen niet zeggen of we nog tachtig jaar of nog twintig jaar zullen leven. Op een dag zullen we sterven. Wat hebben we verworven voordat we sterven? Hebben we geld verdiend of een hoge positie en status? Hebben we roem of een grote naam verworven? Deze dingen zullen nooit met ons meekomen. Niets zal met ons meekomen. Oh God, wanneer ik dicht bij je ben gekomen, wanneer mijn gedachten bij jou zijn, dan ben ik dankbaar dat ik deze geboorte heb aangenomen. Wij geloven in naam, roem en geld. We denken dat we deze nodig hebben maar ze zijn niet permanent. We weten heel goed dat dit vergankelijk is, maar onze gedachten volgen dit steeds. We veranderen zelfs niet een klein beetje. Waarom? We hebben weerstand.

Kijk naar de westerse mensen die hier zitten. Ze komen uit Amerika, het Verenigd Koninkrijk en vele andere landen. Ze hebben zoveel rijkdom. Ik heb ze ontmoet en ben naar hun huis geweest. Ze hebben dit alles gezien en beseffen dat het zinloos is en nu willen ze God en het spirituele pad nastreven. Wat is er met ons gebeurd? We beseffen nog steeds niet dat God dicht bij ons is. Er zijn vele spirituele plaatsen met een toegewijde omgeving waar we de mogelijkheid hebben om aan God te denken. Maar we negeren dit alles en rennen achter rijkdom, status en geld. De persoon die aan deze kant van het weiland staat denkt dat het gras veel groener is aan de andere kant. De persoon die niets heeft, zal proberen om dit te verkrijgen. Enkel wanneer ze het verkregen hebben, zullen ze zeggen dat het niet noodzakelijk is. Al deze rijkdom en roem zijn niet nodig. Bijvoorbeeld, een familie die veel rijkdom heeft, zal geen vrede kennen. Wanneer de ouders sterven zullen de kinderen met elkaar vechten omdat de rijkdom van hun ouders niet aan hen is gegeven. Slechts na de dood van hun ouders zullen ze denken aan hun vader en moeder. Zulke kinderen vielen niet aan de voeten van hun ouders toen ze nog leefden. Kinderen voelen zich terughoudend om dit te doen, maar wanneer de ouders gestorven zijn, zullen ze hun foto aan de muur hangen en hen aanbidden, kamfervuur tonen en hen veel aalmoezen offeren. Wat is het nut hiervan? Je zou dit moeten doen wanneer je ouders leven. Je zou jouw plicht moeten doen naar je moeder, vader en ouderen, iedereen respect geven, liefde tonen aan iedereen en dit doen wanneer de persoon nog leeft, niet wanneer ze dood zijn. Je moet God de mogelijkheid vragen om dit te doen vooraleer je sterft. Waarom heb je kaste nodig? Waarom heb je religie nodig? Waarom heb je dit allemaal nodig? Houd je stevig vast aan God. Ieder van jullie zal de waarheid binnenin realiseren door jouw intuïtie en jouw goede gedachten zullen je naar een goed pad leiden. Je kan verschillende ervaringen van vreugde en geluk ervaren maar enkel door de naam van God te reciteren, door contact met God, door aan hem te denken en door op hem te mediteren zullen de ervaringen en geluk die je ervaart nooit vergeten worden in deze geboorte.

Het was de wil van God dat ik in Sri Lanka werd geboren, dus ben ik daar geboren. Hij wou dat ik naar Trichy kwam. Nu ben ik in Trichy. Waar hij me ook wil, ik zal daarheen gaan. Zelfs als ik wegga, moet je ook gezien hebben wat ik heb gezien. Waar je ook gaat, herinner Gods naam. De kracht die in me functioneert van kop tot teen is Gods kracht. De mirakels die door mij gebeuren, zijn er door God. Wat door mij gebeurt, komt volledig door Gods kracht. Ik ben geen groot man. Ik ben slechts een gereedschap. Bedenk dus dat als God dit kan laten gebeuren door mij, hoeveel groter dan mij hij dan is. We moeten beseffen dat hij de mogelijkheid heeft om ziekten te genezen, slecht karma op te lossen en eender wat te veranderen. Het is niet nodig dat we anderen vertellen dat de waarheid die in onze religie zit niet in andere religies aanwezig is. De waarheid zal niet afnemen of vernietigd worden. Hij zal permanent blijven bestaan zoals een oceaan. Vergeet niet Gods naam te reciteren – of je God de naam Muruga of Krishna, Vinayaka of Shiva geeft, zijn beeld zou heel sterk in jou moeten bestaan. Kaste, religie en nationaliteit zijn niet belangrijk. Welke vorm van God je ook wil aanbidden, houd deze in jouw hart. Vergeet dit niet.

Elk jaar vindt de lingodbhava plaats in een ander land. Vorig jaar was het in Colombo en het jaar daarvoor was het in Engeland. Voor zover ik weet komt deze lingam uit mijn buik. Jullie weten niet waar dit vandaan komt. Als de kracht van God bestaat in deze wereld dan is het moeilijk dit te begrijpen en te realiseren. Tijdens de lingodbhava in Engeland hebben enkele dokters de manifestatie onderzocht met verschillende soorten apparatuur. Ik ben hier niet in geïnteresseerd. Zelfs als ik sterf is er een waarheid in deze religie en ik wil dat iedereen deze kent. Ik ben een normaal mens. De religie kent vele symbolen en betekenissen die we niet eens begrijpen. Op een dag zou de waarheid zichzelf in deze wereld moeten manifesteren. De reden waarom god zijn grote kracht in een klein lichaam zoals het mijne gebruikt, is dat hij zich wil manifesteren door een gewoon mens. God heeft geen kaste, religie, geloof of nationaliteit. God leeft in de hele schepping, hij leeft in dit lichaam en doet vele dingen die de menselijke kracht en begrip te boven gaan. Alle eer behoort aan God maar het werk dat uitgevoerd moet worden, is voor mij. De waarheid zal altijd de waarheid zijn. Valsheid kan niet lang duren. Ik wist dit reeds toen ik zeven jaar oud was. Toen ik veertien was begon de lingodbhava en deze gaat nu continu door. Ik weet niet hoelang dit zal doorgaan maar volgend jaar zal de lingodbhava doorgaan in de Filipijnen. Dit jaar wou ik dat het hier doorging en zo gebeurde het. We hoeven Gods naam niet te adverteren. Het is voor mij niet nodig om jullie te leren over God en de waarheid. De waarheid zal zich vanzelf openbaren. Dit overstijgt ons intellect. Er is een grote spirituele kracht die ons begrip te boven gaat. De grote kracht van God bekijkt en beschermt ons overal. We dansen allemaal op de wijs van God. Hij laat alles gebeuren en wij zijn slechts popjes. Hij laat alles gebeuren en de eer gaat naar hem. Ik ben geen God, ik ben geen avatar, ik ben een gewoon man zoals jij. Maar God heeft me deze kracht, deze enorme kracht gegeven. Hoewel ik er vele dingen mee kan, gaat alle eer enkel naar hem. De eer is aan hem maar de dienst en de plicht zijn de mijne. Dus je zou God moeten aanbidden met toewijding en geloof, met zuiverheid en goedheid. Je zou God te pakken moeten krijgen door je te ontdoen van ideeën zoals kaste, geloof en onwetendheid. Er is slechts één god in alle religies; er is slechts één god in alle kasten. Voor iedereen is er maar één god. Als degene die bidden tot god hun onwetendheid en jaloezie kwijt kunnen spelen en in plaats daarvan toewijding en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen, dan zullen ze bevrijd worden door hem. We kunnen geen duizenden jaren leven. Het leven van iedereen is kort. Wat gaan we bereiken tijdens deze korte levensperiode voor we sterven? Morgen of op een dag zal je sterven en weelde en positie zullen niet meegaan met jou. Maar als je een leven hebt met geloof en vertrouwen in god, met vrede in je hart zal je zeker en vast wijsheid bereiken. Dit is permanent, alle andere dingen zijn niet permanent. Iedereen zou het geluk moeten ervaren dat ik heb ervaren. Dat jij deze waarheid kent is niet voldoende, iedereen zou deze waarheid moeten kennen.

Jai Prema Shanti!

 

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved