De voordelen van het vieren van de nacht van Mahashivaratri

Swamiji gaf vele satsangs over het vieren van de heilige nacht van Mahashivaratri. Hij gaf de aanbeveling om heel de nacht wakker te blijven, te vasten en om de mantra Om Namah Shivaya te chanten, wat “Ik buig voor Shiva” betekent. Shiva is de naam voor het innerlijke Zelf dat in alles bestaat. Hieronder vind je eenentwintig prachtige uitspraken van Swamiji samen met een selectie van foto’s van de nacht van Shivaratri doorheen de jaren.

QUOTE-1

Swamiji tijdens Lingodbhava, Mahashivaratri in Crawford, India 1984

 

“De Lingam is een symbool van God. De Lingam zelf is God niet. De Lingam is het symbool van dat wat geen naam of vorm heeft. Dit is de echte filosofie die erachter zit. Er is een vorm nodig opdat mensen het Goddelijke zouden begrijpen en realiseren. Deze vorm is de Shivalingam.”

 

 

 

 

QUOTE-2

Een lingam gemanifesteerd door Swamiji in 1986

 

“De lingam is Shiva. Shiva is atma – de universele energie waarvan je deel uitmaakt. Dit is het wat je wilt realiseren. Zelfrealisatie is het uiteindelijke doel.”

 

 

 

 

QUOTE-3

Swamiji chant Om Namah Shivaya tijdens Mahashivaratri 2010

“Voor meditatie moeten we alles aan de kant zetten, in meditatie gaan zitten en de mantra Om Namah Shivaya chanten… het lichaam zou relaxed en vrij moeten zijn. Alles ligt enkel in onze handen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

mahashivaratri

Lingams uitgestald in de Om Namah Shivaya chanting kamer, 2008

 

“Het enige wat niet veranderd is sinds ik geboren ben, is de geboorte van lingams tijdens Mahashivaratri.”

 

 

 

QUOTE-5

Swamiji tijdens Lingodbhava, Mahashivaratri 2008

 

“Je zou vertrouwen moeten hebben in de mantra omdat de mantra God is.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-6

Swamiji houdt een lingam omhoog die door zijn mond ter wereld kwam tijdens Mahashivaratri 2008

 

“Wat betekent Shiva? Shiva betekent lingam. Wat betekent lingam? Je lichaam bestaat uit vele cellen. Wat is de vorm van een cel? Een cel heeft de vorm van een lingam. In vroegere tijden ontdekten wijzen dat cellen in het lichaam gevormd en vernietigd worden. De cellen hebben de vorm van de lingam. De lingam is Shiva. Shiva is de cellen en de cellen ben jij!”

 

 

 

 

 

 

QUOTE-7

 

“Blijf altijd wakker tijdens de nacht van Mahashivaratri. Het is niet mogelijk om je uit te leggen hoeveel goeds dit je brengt voor je spirituele leven. Met de tijd zal je de eindeloze energie die Heer Shiva is, begrijpen.”

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-8

Swamiji tijdens Lingodbhava tijdens Mahashivaratri 2010

“Door de geboorte van de lingams is er regeneratie in de wereld.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-9

Toegewijden chanten tijdens een mahabishekam in de nacht van Mahashivaratri, 2012

“Tijdens de nacht van Shivaratri is het de gewoonte om Om Namah Shivaya te chanten, naar rituelen zoals abishekam te kijken en gedurende een lange tijd devotionele liederen te zingen. Deze activiteiten helpen ons om een meditatieve staat te bereiken. Dergelijke sadhana’s, samen met Shiva’s grote genade, stellen ons in staat om dichter bij onze ware aard te komen.”

 

 

 

 

mahashi

Lingams uitgestald in OM Namah Shivaya chanting kamer 2007

“Gods genade manifesteert zich door deze lingams om de mensen alles te geven wat ze verlangen.”

 

 

 

 

 

QUOTE-11

Swamiji tijdens Lingodbhava, Mahashivaratri 2010

 

“Alles in de creatie is doordrongen van Heer Shiva die natuurlijke liefde is, de hoogste waarheid en de onvergelijkbare realiteit.”

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-12

Een lingam van de Lingodbhava 1999

“De goddelijke kracht van de lingam zal zeker en vast onze levensstijl veranderen en ons helpen om God te bereiken.”

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-13

Sri Premeshvarar lingam en Swamiji’s mahasamadhi schrijn in de Sri Premeshvarar tempel, 2012

 

“Jullie moeten begrijpen dat jullie een heel belangrijke mantra is gegeven. Deze mantra is Om Namah Shivaya. Hoeveel onder jullie kennen deze mantra? Je zou deze mantra ten minste 5, 7 of 9 keer moeten chanten voor je gaat slapen. Jullie zijn allemaal naar hier gekomen en hebben het geluk om deze mantra Om Namah Shivaya te ontvangen. Niet iedereen krijgt de gelegenheid om deze mantra te horen terwijl hij gechant wordt op Shivaratri en daarom zijn jullie echt gezegend.”

 

 

 

 

 

QUOTE-14

Bhajans en lingam zegeningen in de Sri Premeshvarar tempel tijdens Mahashivaratri 2013

“Meditatie en spirituele sadhana’s zijn excellent tijdens deze nacht omdat de oneindige energie van paramatma de aarde met heel grote kracht omringt tijdens deze periode. … Tijdens deze periode geeft de Goddelijkheid ons een prachtige kans om deze krachtige genade in ons op te nemen.”

 

 

 

 

 

QUOTE-15

Lingam zegeningen bij de toegewijden met een lingam die net gematerialiseerd was voor de voeten van Swamiji’s beeld tijdens Mahashivaratri 2012.

 

“Wanneer je Om Namah Shivaya chant voor mij en net voor de Lingodbhava, dan zullen de negatieve krachten rondom jou verdwijnen.”

 

 

 

 

 

QUOTE-16

Swamiji tijdens Lingodbhava, Mahashivaratri 2008

 

“Shiva’s energie bestaat uit absolute liefde en mededogen. Shiva is de universele vader die alles ziet en kent en bestaat in alles wat leeft. Dat betekent dat Hij ook in jou is. Wanneer we hem aanroepen uit het diepste van ons hart, dan zal Hij zich sterk manifesteren binnenin ons.”

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-17

Swamiji tijdens Lingodbhava, Mahashivaratri 2008

“[On the night of Shivaratri] keep your mind clear, clean and free of thoughts.  By staying up on this great night you will certainly receive spiritual benefits.  If you are able to think of the Divine and concentrate your attention on divine things such as bhajans, poojas, chanting mantras…then that is of benefit to you.”

 

 

 

 

QUOTE-18

Swamiji in meditatie tijdens Mahashivaratri 2009

“Om de panchakshara (met vijf lettergrepen) mantra ‘Om Namah Shivaya’ te chanten, ga je zitten, sluit je je ogen en probeer je je geest te concentreren door hem éénpuntig te maken. Probeer je lichaam, geest en gedachten stil te houden. Ga verder met de Om Namah Shivaya mantra zonder te stoppen. Chant Om Namah Shivaya als je inademt en chant ook Om Namah Shivaya in je geest als je uitademt. De mantra zou heel traag moeten gezegd worden. Met deze oefening adem je ook de energie van Om Namah Shivaya in en uit omdat deze de lucht doordringt. Dit is de manier waarop men in de oude tijd intens spirituele sadhana beoefende. Dit staat ook bekend als meditatie met mantra.”

 

 

 

 

QUOTE-19

Een lingam van de Lingodbhava 1991

 

“Door de lingam te vereren krijg je een geweldige kans om een hoger niveau van spiritualiteit te bereiken, zelfs zelfrealisatie in dit leven.”

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-20

Swamiji tijdens Lingodbhava, Mahashivaratri 2008

 

“Deze mantra (Om Namah Shivaya) bevrijdt ons van angst en negatieve invloeden.”

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-21

Swamiji tijdens Lingodbhava, Mahashivaratri 2008

“Hoe kan je de kennis van het Absolute bereiken tenzij de Heer zelf zich manifesteert en ze aan jou geeft? Het is Hij alleen die de perfecte kennis bezit. Hij kent de hoogste wijsheid die de wereldse en mentale kennis overstijgt. Wie anders kan deze dingen weten? Dat is de reden waarom Hij in de vorm van een leraar komt en de weg naar de bevrijding openbaart.”

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved