De gift van dienstbaarheid

Door Svati

In oktober 2008 ben ik voltijds in de Sri Premananda Ashram komen wonen. Toen ik toekwam heb ik Swamiji gevraagd of ik dienstbaar kon zijn. Hij zei dat het een goed idee was en er werd mij een specifieke rol toegewezen. Ik heb dat werk gedurende het laatste jaar uitgevoerd. Toen ik van start ging met dienstbaarheid begreep ik de diepere betekenis van wat het betekent een departement te beheren niet. Vooraleer te starten met het werk voor het departement mediteerde en bad ik elke dag tot Swamiji en voelde ik mij heel dicht bij hem. Maar toch was mijn relatie met hem een beetje oppervlakkig – van mijn kant. Ik wou mij dicht bij God voelen en dicht bij mijn goeroe, maar ik was niet klaar om mijn gehechtheid aan egoïstische verlangens, aan wat ik wou en hoe ik wou dat de dingen waren, over te geven.

Naarmate de weken voorbij gingen en ik mij settelde in het leven in de Ashram, besefte ik wat een fantastisch cadeau het is om anderen te dienen op deze manier. Swamiji kan zoveel negatieve gedachten en gewoontes van ons verwijderen terwijl we werken en tezelfdertijd ons naar een rijpe staat brengen zodat we ons echt kunnen ontwikkelen. Ik realiseerde mij dat ik in het verleden de liefde van Swamiji en zijn zegeningen wou ervaren, maar dat ik niet bereid was mijn leven over te geven aan hem. Door Swamiji’s genade ben ik in staat geweest om te begrijpen dat dienstbaar zijn, betekent dat je egoïstische verlangens over triviale kortstondige pleziertjes vergeet om altijd je best te doen, niettegenstaande om het even welke moeilijkheid die opduikt. Ik heb beseft dat in dit korte menselijke leven de beste plaats waar je kunt zijn aan de heilige voeten van de goeroe is, hem dienend op om het even welke manier die nodig is. Het is niet altijd gemakkelijk en soms komt het in mij op om terug naar huis te lopen zodat ik chocoladecroissants kan kopen en mijn kleren op 60 graden in de machine kan wassen! Maar deze verlangens zijn vluchtig.

Ik heb lange tijd het idee gehad dat het spirituele pad volgen, betekende in staat zijn jezelf onder te dompelen in diepe meditatie. Maar eenvoudig communiceren met anderen op een liefdevolle manier onder alle omstandigheden is eveneens ongelooflijk; dat is iets waar ik niet altijd in slaag, maar Swamiji is altijd klaar om me te helpen veranderen.

Naast mijn gewone werk begon ik tijd door te brengen met de kinderen, door ze op diverse manieren te helpen. Armoede is nog altijd een groot probleem hier in India en veel van deze kinderen zouden een leven zonder hoop hebben gehad indien ze niet naar het tehuis hier waren gekomen. Ze zijn geboeid door eenvoudige zaken zoals tekenen, zingen en tijd met je doorbrengen. Hoe meer tijd ik met ze doorbreng, hoe meer ik mij realiseer welk bevoorrecht leven we werkelijk hebben in het Westen op materieel vlak. Hoe meer tijd ik met hen doorbreng, hoe meer ik nog eens besef dat Swamiji een perfect voorbeeld geeft hoe anderen te dienen. Hij denkt niet aan kortetermijnoplossingen voor problemen – hij is een liefdadigheidsproject begonnen dat de kinderen opneemt, hen opvoedt, voedt, van hen houdt en hen helpt om een betere toekomst te creëren. Dat is ware dienst. Het is een voorrecht anderen te mogen dienen op deze manier.

Er zijn veel mensen in de Ashram die ongelooflijk hard werken en zij werken op een erg oprechte gewetensvolle manier. Dit is niet even gemakkelijk als het lijkt. In feite denk ik dat het veel gemakkelijker is om te werken in het Westen waar alles gewoonlijk vlot loopt! Dat de Ashram niet alleen draait maar zelfs bloeit, is een mirakel als je rekening houdt met de moeilijke omstandigheden waarin Swamiji verkeert.

Swamiji is het perfecte voorbeeld van hoe we problemen zouden moeten aanpakken – zonder vrees en met een glimlach in het hart en op het gezicht. Ik ken niemand die door meer tegenslagen en obstakels is gegaan dan onze Goeroeji.

Ik hoop dat alle toegewijden die er over denken om een langere periode in de ashram te blijven niet aarzelen om te komen en dienstbaar te zijn aan Swamiji vanuit hun hart. We zouden kunnen denken dat wanneer we komen we hem en zijn missie helpen. De waarheid is echter dat wij het zijn die door Swamiji geholpen worden – geholpen om zo dicht bij God te komen als we kunnen in dit leven!

Jai Prema Shanti!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved