Wat gebeurt er met je brieven ?

swami-premananda

Wat gebeurt er met je brieven als je naar Swamiji schrijft?

Mensen van over de hele wereld die vertrouwen hadden in Swamiji, ook diegenen die hem nooit ontmoet hadden, contacteerden hem via brieven. Ze schreven voor een oplossing van hun problemen, om hun ziekten te genezen, om af te raken van slechte gewoontes en vooral voor een vredige geest. Dat we naar hem konden schrijven en zijn persoonlijk antwoord konden krijgen, was inderdaad een zeldzame kans en een groot geschenk. Er zijn ook vele mensen die een brief schreven naar Swamiji, de brief voor zijn foto plaatsten en een oplossing kregen voor hun probleem. Swamiji zei dat wanneer je naar hem schrijft, hij dat op dat eigenste moment weet en actie begint te ondernemen. Ontelbare mensen hebben dit ervaren en doen dit nog steeds.

Wanneer Swamiji een brief kreeg, voelde hij zich alsof de briefschrijver zelf bij hem was en hij toonde hetzelfde respect voor de brieven die hij kreeg als voor de mensen die bij hem kwamen. De mensen die zijn antwoorden opschreven, vertelden dat hij hen soms niet toestond om de brief voor te lezen. In de plaats daarvan hield hij de brief in zijn hand en dicteerde onmiddellijk het antwoord. Nadien droeg hij hen op om de brief te lezen en te kijken of het antwoord paste bij de brief. Elke keer zagen ze dat zijn antwoord perfect overeenstemde met de inhoud van de brief!

Als je dat wenst, kan je brieven blijven schrijven naar Swamiji. Je mag ze in gelijk welke taal schrijven. Wanneer je nu, na Swamiji’s Mahasamadhi, een brief schrijft naar hem en het stuurt naar de Swami Premananda Ashram Management per post of via e-mail, beschouwen we dit als Swamiji’s persoonlijke correspondentie. Je brief of e-mail wordt een tijdje op Swamiji’s Samadhi geplaatst. Voor hij zijn lichaam verliet, zei Swamiji dat er een krachtige Lingam in de tempel in de Ashram zou geïnstalleerd worden. In 2010 zei hij dat het “Kurai Teerkum Shiva” zou genoemd worden wat betekent: “Heer Shiva die jouw problemen oplost”. Dit is nu de Lingam van Swamiji’s Samadhi. Eenmaal per maand plaatsen we de yaga kundam voor de Lingam van Swamiji’s Samadhi en verzamelen we er alle brieven in. We sprenkelen heilig water van de lingam abhishekam over de brieven. Dan tonen we de heilige vlam aan de Samadhi Lingam en ook aan het beeld van Swamiji, terwijl we in aanbidding zijn. Daarna verbranden we de brieven in het heilige vuur.

Als je dat wenst, kan je ook foto’s blijven versturen om gezegend te worden bij de Lingam van Swamiji’s Samadhi. Als je graag wilt dat ze achteraf terug naar je opgestuurd worden, stuur ze dan apart van je persoonlijke brieven en vermeld dat je ze graag terug zou willen. Vergeet niet je adres te vermelden! Deze foto’s zullen aan Swamiji’s Samadhi geofferd worden.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved