Spirituele toespraken

Satsang met Swamiji

Als je een echtgenoot hebt en je komt goed overeen met hem en je hebt geen achterdocht dan zal je hem helpen. Je wast zijn kledij en doet alles voor hem – en hij doet ook alles voor jou. Dit is enkel mogelijk als er begrip is tussen jullie. In een spirituele relatie is dat hetzelfde. Om je te kunnen overgeven moet je begrip hebben. Begrip is noodzakelijk voor overgave.

Dus moet je eerst beslissen wie je spirituele meester is. Er is niets mis om in het begin beducht te zijn, te twijfelen en onderzoek te doen. Swami Vivekananda, een grote Indische wijze, deed in het begin veel onderzoek naar zijn beroemde meester, Sri Ramakrishna, maar dat zou maar een bepaalde periode mogen duren. Daarna, als je vertrouwen hebt, vermeerder het – vermeerder en vermeerder en vermeerder! Dat is totale overgave…

Lees verder

Swamiji, if I were to follow the spiritual path would there be a change in me? What are the benefits of following the spiritual path?

By following the spiritual path, our thoughts and aims in life would be diverted in a more beneficial direction.  We would get an insight into the wrong deeds that we have committed in our lives.  We would also be able to realize what is true and what is false in this world.  We would have a very clear perception of life.  Therefore, by following the spiritual path, the right way of living would be clearly shown to you. The spiritual path identifies the purpose of human life.  Many human beings are born and go through the worldly life without realizing its purpose…

Lees verder

“Belichaming van het Goddelijke,

Moge god ons in dit menselijke bestaan zegenen en mogen wij de naam van het Goddelijke uitdrukken.

Onze tijd van leven is erg kort. Wat zouden we in deze korte tijd moeten bereiken? Wat het ook is, we zouden het niet moeten vergeten. Wat hebben we nodig ten einde onze doelen te bereiken? Toewijding en geduld is wat vereist is. De kwaliteit van ons leven hangt af van de mate van ons geduld.(…)

Bij de gratie Gods zouden we allen een hoger niveau moeten bereiken. Ten einde rechtschapenheid in de wereld tot stand te brengen zijn sommige grote wezens bestemd om hier geboren te worden. Daarom zijn heiligen, wijzen en avatars geboren om devotie in deze wereld opnieuw tot stand te brengen, om de wereld in toegewijd zijn onder te dompelen. Zij doen dit omdat er veel adharma, ongerechtigheid, is en minder dharma. Tijdens hun leven in deze wereld, begrijpen we hen niet echt, maar wanneer zij hier niet meer hier zijn, denken we aan hen. (…)

Daarom besef dat je leven erg kort is en dat je in korte tijd zou moeten weten wat je zou moeten verwezenlijken, wat je zou moeten weten en wat je zou moeten bereiken. Tijdens je leven zou je moeten proberen om deze grote spirituele wezens te begrijpen, hun gerechte paden en realiseren wat zij onderwezen.” …

Lees verder

Goeroe Poernima is een dag om te denken aan de heiligen, wijzen, avatars en spirituele meesters die ons begeleiden op het spirituele pad en die op deze aarde geboren zijn sinds de tijd dat de wereld geschapen is.
Deze dag is er maar één keer op 365 dagen. Laat ons op deze dag aan de grote zielen denken en in onze gedachten “Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devor Maheshwaraha” chanten en denken aan de Allerhoogste, die de Goeroe is van de Goeroes. Denk daarna aan de spirituele meester die je aanvaard hebt als jouw Goeroe en chant zijn of haar naam negen keer. Dit staat gelijk met de genade van je Goeroe ontvangen voor het volledige komende jaar…

Lees verder

In wereldse zaken heb je gehechtheid, een jaloerse geest en aan de wereld gerelateerde gedachten. In wereldse dingen, zoals in zaken doen, zou je twijfels kunnen hebben en wil je weten wat waar is en wat een leugen is, omdat je wat werelds gehecht bent. Vanuit spiritueel perspectief is dit volkomen verschillend. Wanneer je naar het spirituele pad komt kun je erg snel uitvinden wat waarheid is en wat een leugen is…

Lees verder

Geliefde Goddelijke Zielen,
Ik raad jullie aan om tijdens deze Navaratri in de Ashram op blote voeten te lopen. De reden daarvan is dat we Moeder Aarde-puja’s doen. Daarom zaaien we de negen graansoorten in de aarde. De negen graansoorten worden navadaniyam genoemd. Elk graan is een verschillende soort Shakti. Deze negen shakti’s (energieën) zitten nu in de negen kumbams die wij op de gezegende aarde hebben geplaatst. De energieën van de heilige rivieren bevinden zich zeer zeker in deze kumbams. Jullie zullen dat beseffen op de laatste dag van het festival. Wanneer jullie de kumbams maken, geef ik er ook een spirituele vibratie aan…

Lees verder

We denken aan Gods naam met toewijding. Het is een zeer zeldzame gelegenheid om God te aanbidden in dit leven. Niet iedereen krijgt die gelegenheid. Het is een geweldige kans om tijdens je leven ondergedompeld te zijn in de gedachte aan God en zijn naam te zingen. Je krijgt niet makkelijk zo een kans. Je kan gemakkelijk geld, naam, faam, positie, rijkdom en plezier verwerven. Oh God, kan ik mezelf vergeten en alleen aan jou denken? Het leven zal altijd problemen en moeilijkheden met zich meebrengen, maar welke problemen ik ook heb, ze zullen mij niet tegenhouden om te denken aan uw gelukzalige vorm…

Lees verder

Belichamingen van het Goddelijke,
In dit menselijk leven zouden we onze geest gericht moeten houden op God. Om dit te doen, zouden we moeten nadenken hoe we Zijn Heilige Voeten kunnen bereiken. In deze mondaine wereld moeten we mogelijkheden creëren om dit te bereiken. We bidden tot God om dit te laten gebeuren, maar onze wereldse problemen houden ons daarin tegen en verwarren onze geest. Als we teveel proberen om daarover na te denken, dan zal onze geest verward raken over het al dan niet volgen van het spirituele pad. Hoe kunnen we aan God denken terwijl we in deze wereld leven? Soms kan je zelfs denken dat dat niet mogelijk is. Dat is niet waar…

Lees verder

Deze satsang werd in 1988 opgenomen in Edamalaipatti Pudur in Trichy. Het is een voorheen onuitgegeven satsang, die op video werd opgenomen.

Een menselijk wezen zou gedurende zijn leven altijd moeten proberen om een goed pad te volgen. De mensen in deze wereld denken daar echter helemaal niet aan. Mensen vergeten om in dit leven een hoger pad na te streven en te bereiken. Als mensen daar maar even over zouden nadenken, dan zouden ze zichzelf kunnen overgeven aan de voeten van de Heer en van deze gelegenheid gebruik maken. Wanneer ze echter alleen aan zichzelf denken, zal alles wat ze doen in het teken staan van naam en faam, positie, status en zelfzuchtige redenen. Als iemand dichter bij Gods tempel wil komen, zal Gods genade altijd over hem uitstromen.

Lees verder

Deze satsang werd opgenomen aan de Thiruvanaikaval Tempel Hall, in Edamalaipatti Pudur in Trichy in 1985. Het is een eerder onuitgegeven satsang, die opgenomen werd als video.

Het leven is vergankelijk. In dit vergankelijke leven zijn we geboren om de waarheid te vinden. Als we de waarheid nu niet vinden, wanneer zullen we haar dan wel vinden in dit leven? Wat is er behalve dicht bij de goddelijke lotusvoeten van de Heer te komen? We zouden moeten denken dat het enige doel van ons leven is om dichter bij zijn goddelijke lotusvoeten te komen. Het goddelijke zal ons op het juiste pad sturen en ons correcte daden laten uitvoeren om de ware ideeën van onze religie te realiseren. Voor ons is geduld steeds zeer noodzakelijk om iets te bereiken.

Lees verder

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved