Author Archives: ashram

Elke maand is er, zoals gebruikelijk, een viering met een abishekam op één van de vier Centrumbeelden of de lingam, en één keer per maand doen we kleine poeja’s voor de andere goden. We beginnen altijd met de Goeroe Astotra, gevolgd door bhajans. Na de abishekam lezen we een satsang voor en hebben daarrond een korte uitwisseling. Dan volgt een leuk moment met thee en prasadam terwijl we de satsang bespreken. De sfeer is altijd heel vriendschappelijk. Daarna blijven de meeste mensen om te helpen met het schoonmaken van het abishekam vaatwerk.

Lees verder

Groeten aan Heer Krishna, de godheid die schoonheid, vreugde en eeuwig geluk symboliseert!
Op 5 september verzamelden toegewijden zich in het centrum van Bazel om het programma voor Krishna’s verjaardag bij te wonen. Sommige mensen die niet zo dicht bij het centrum wonen, kwamen de dag voordien en hielpen met de voorbereidingen. Het was erg fijn om mensen te ontmoeten die uit Frankrijk en zelfs uit Italië kwamen en reeds lange tijd toegewijden zijn!

Lees verder

-Satsang met Swamiji-
Je moet vaak en op een vriendelijke manier tegen je verstand spreken over de voordelen van spiritualiteit en de voorbijgaande aard van de materiële wereld. Herinner je geest voortdurend aan de tijdelijkheid van het genot en de materiële zaken die je zoekt. Verlangen schept verlangen. Verlangens worden nooit bevredigd. Een aap is altijd op zoek naar vruchten van de bomen in het bos. Net als die gulzige aap is de geest steeds op zoek naar vermaak. Ook al word je nog honderd keer geboren, er zal geen eind aan komen als je nu niet begint om je een beetje te beheersen. Zorg dat je gaat begrijpen dat het verlangen naar wereldse zaken je uiteindelijk ongelukkig maakt. Onderzoek jezelf en probeer erachter te komen wat de oorzaak is van je verlangens. Je moet naar de wortels van de zaak gaan en de reden van je verlangen weghalen. ..

Lees verder

De Ashram viert Swamiji’s verjaardag elk jaar op een heel plechtige manier. Het is nu het tweede jaar dat we het beeld van Swamiji uit Swami’s Samadi tempel nemen en het in processie ronddragen voor zijn verjaardag. Het beeld van Swamiji wordt in een triomfwagen geplaatst en iedereen verzamelt in een processie om bhajans te zingen, mantra’s te reciteren en samen door de Ashram te wandelen. Rozenblaadjes, bloemen en andere zuivere offergaven worden aan Swami geofferd terwijl we wandelen.

Lees verder

V: Swamiji is een voorstander van onzelfzuchtige dienstverlening, maar wij, mensen, zijn op onszelf gericht. Hoe kan men egoïsme overkomen en onzelfzuchtig worden?

A: Een mens komt niet naar de aarde om er honderden jaren te leven. Hij zal er mogelijk 80, 90 of 100 jaar leven. Wat heeft hij aan bezit? Zijn ware bezit is zijn lichaam. Het lichaam is het meest waardevolle bezit dat je hebt, niet het bezit van geld, land of eigendommen. Je moet jezelf vragen of je egoïstisch werd vanwege de liefde voor je lichaam. Hoe werd je zelfzuchtig? Waarom zou je eigenlijk een egoïstisch persoon zijn? Waarom zouden zelfzuchtige gedachten in je geest opkomen? De reden is dat dit gebeurt vanwege de gehechtheid die je hebt aan wereldse dingen. De meeste mensen zijn erin geïnteresseerd om achter wereldse dingen aan te rennen en verstrikt te raken in wereldse aangelegenheden.

Lees verder

Speciale evenementen – Navaratri

Navaratri is een festival dat negen dagen duurt en waarin elke dag verschillende aspecten van de Goddelijke Moeder aanbeden worden.
Via de link ‘Archieven en religieuze festivals’ kan je meer lezen over dit festival.

“De genade van de Moeder is grenzeloos en haar mededogen onbeperkt. Gebruik deze tijd van Navaratri om haar liefdevolle genade te verkrijgen. Moge de Goddelijke Moeder jou transformeren tot een vat van haar vrede, wijsheid en glorie. Om Shakti Om.”
Swami Premananda

In de volgende satsang spreekt Swamiji over hoe je tot de Goddelijke Moeder kan bidden, in het bijzonder tijdens deze voorspoedige festivalperiode.

Lees verder

– Swamiji spreekt over vrouwen en spiritualiteit –
Een groot deel van Swamiji’s missie was er op gericht om het lot van vrouwen te verbeteren, niet alleen in de maatschappij maar ook op spiritueel vlak. Swami sprak vaak over het feit dat vrouwen zeer snel in spiritualiteit kunnen vooruitgaan eens ze kiezen om het spirituele pad te volgen. Hij zei: “Ik zou jullie iets willen vertellen. Er is niets dat vrouwen niet kunnen doen. Ze kunnen verlichting bereiken! Ze kunnen tot een hogere staat komen en alles doen! Maar je zou de gehechtheid aan maya die in je is moeten opgeven. Maya is in jou, zonder dat je het weet.” Hij zei ook: “Ik voel dat vrouwen zouden moeten ontwikkelen in spiritualiteit. Ik wil dat ze zich ontwikkelen, rijper worden en geaccepteerd worden als grote spirituele mensen. Ik wil ze onderrichten en aan de wereld tonen hoe groot ze zijn, maar het is een heel moeilijke taak. Ze moeten meer zelfvertrouwen hebben en minder gehechtheid.”

Hij moedigde van ganser harte de vrouwen in de Ashram aan om niet alleen deel te nemen in het leiden van de Ashram maar ook in het dagelijks uitvoeren van de rituelen. Dit is ook gebleven na Swamiji’s samadhi en vrouwen voeren dagelijks de verering van Swamiji’s samadhi lingam in de tempel uit alsook de dagelijkse abishekam op de godheden in de poeja hal.

Lees verder

In de Sri Premananda Ashram voeren we dagelijks elke nacht een oud ritueel uit, abishekam genoemd, op de Godin Bhuvaneshwari Maar tijdens Navaratri is Haar aanwezigheid nog krachtiger en komt iedereen elke nacht samen in de Poeja Hal om Haar te vereren. Swamiji sprak altijd over de oorspronkelijke kracht in het universum, Adi Shakti. Er wordt dikwijls naar Bhuvaneshwari verwezen als Adi Shakti.
Er wordt dikwijls naar Bhuvaneshwari verwezen als Adi Shakti. De essentie van Adi Shakti is het oorspronkelijke, datgene dat er was voor naam en vorm. Adi Shakti of Bhuvaneshwari is daarom de allerhoogste geest zonder vorm. Ze neemt ook de vorm aan van Parvati, de gemalin van Heer Shiva. Alle Sri Premananda Centra in de wereld hebben een beeld uit vijf metalen van de Godin Bhuvaneshwari waarop ze regelmatig abishekams doen.

Lees verder

Door Kartik, Polen

Toen Swamiji in Mahasamadhi ging in 2011, dachten we dat hij spiritueel nog steeds bij ons was en zijn steun leek zelfs sterker sindsdien. Maar op een dag toen ik puja aan het doen was op de lingams die Swamiji heeft gegeven, realiseerde ik mij dat we nog een deel van zijn fysiek lichaam levend bij ons hebben: de lingams waaraan hij geboorte heeft gegeven tijdens de Lingodbhava. Swamiji heeft vaak gezegd dat de lingams uit zijn bloed gemaakt zijn, dus denk ik dat mijn conclusie vrij juist is.

Lees verder

Door Madhan

Mijn eerste indirect contact met Swami was door het officieel bezoek van Swamiji’s toegewijden aan het Sri Premananda Centrum in Grenoble in 1996. Ik was 20 jaar en vooral bezig met typische jeugdactiviteiten, mijn studie en ik was nog niet klaar voor spirituele zaken. Mijn familie hield zich echter al jaren bezig met spirituele zaken en daar de partner van mijn vader, Dhanalaksmi, het Centrum in Grenoble leidde, vergat ik Swami nooit echt helemaal. In 2000 nadat ik mijn studie in Ierland voltooid had, verhuisde ik naar de Verenigde Staten. De tijd was gekomen om een baan te vinden en mijn eerste stappen te zetten in de wereld en mijn studieschuld af te lossen. Ondanks mijn goede kwalificaties kon ik echter geen baan vinden. Maanden gingen voorbij en ik maakte me zorgen over de situatie en was bedroefd. Op een dag zei mijn moeder: “Waarom vat je dit alles zo zwaar op? Misschien moet je het zoeken naar een baan even vergeten. Wat zou je doen als je kon doen wat je maar wil?”

Lees verder

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved