10 jaar zonder Swamiji’s fysieke aanwezigheid!

  • door een Ashrambewoner

Spiritualiteit is als een oceaan in subtiele vorm en erin zwemmen kan ons ertoe brengen pure goddelijke liefde te ervaren. Als we ons hart echt openen met een oprechte intentie om deze liefde van binnen te voelen, dan kunnen we dit ervaren! Je kunt het niet met de geest vatten, maar alleen diep in je hart ervaren.

Swamiji leefde constant in het hoogste bewustzijn en blijft zijn plichten vervullen en ons helpen zonder fysiek hier aanwezig te zijn.

Hoe kunnen we zijn aanwezigheid, zijn onvoorwaardelijke liefde, zijn leiding en hulp ervaren? Het is niet moeilijk: zit stil, open je hart en bid! Roep  hem en vertel hem je problemen, vragen of verzoeken. Het kan zijn dat je onmiddellijk antwoord krijgt of dat er de komende dagen iets gebeurt…

Ik heb veel van dat soort ervaringen. Soms zal ik hem om hulp vragen bij emotionele problemen waar ik veel last van heb, om hulp bij het oplossen van lichamelijke problemen of ondersteuning voor mijn spirituele ontwikkeling. Omdat Swami hier echter niet is om een ​​duidelijk antwoord te geven, is het niet zo eenvoudig om uit te leggen hoe zijn helpende hand werkt. Meestal als ik stil zit en over Swamiji nadenk, hoor ik een soort stem die me het antwoord geeft of ik voel gewoon heel sterk wat ik moet doen, maar vaak gebeuren dingen gewoon vanzelf en realiseer ik me pas veel later dat dit het antwoord op mijn gebed was.

Om je een voorbeeld te geven:

Drie jaar geleden zorgde ik fulltime voor mijn 89-jarige moeder, die in een zeer ernstige toestand verkeerde na een ongeval en een paar weken ziekenhuisopname. Ze moest veel medicijnen nemen, waaronder verschillende tabletten om de bijwerkingen te voorkomen, en ik zorgde ervoor dat ze alles op het juiste moment innam. Het leek er echter op dat ze niet meer zou kunnen herstellen. Haar lichaam werd opgeblazen door het vasthouden van water en hoewel ze hiervoor medicijnen kreeg, verslechterde haar toestand met de dag. Ze had veel pijn, kon niet bewegen zonder hulp, at niet veel en braakte de hele tijd. Ze werd zwakker en zwakker en iedereen in de familie dacht dat ze ons heel snel zou verlaten. De dokter wist niet meer wat hij moest doen. Op het moment dat haar lichaam ongeveer 17 liter extra water had verzameld, kon ik het niet meer aan om haar te zien lijden. Heel verdrietig en verward, maar met heel mijn hart, riep ik naar Swami met een kort maar intens gebed: “Swami, help mijn moeder alstublieft. Ofwel verlos haar snel van dit lijden door haar te laten sterven of toon uw genade door haar te laten herstellen, maar doe iets!”

Diezelfde dag, toen ik op internet aan het zoeken was naar informatie over waterretentie bij ouderen, stuitte ik op de meidoornplant waarvan ik dacht dat die misschien zou kunnen helpen. Ik ging meteen naar een natuurvoedingswinkel en vond en kocht inderdaad tabletten van deze plant. Ik begon ze aan mijn moeder te geven en, ongelooflijk, vanaf dat moment begon haar toestand snel te verbeteren. Ze begon meer te eten, kreeg weer kracht en hoop en binnen een paar weken was het meeste water verdwenen. Langzaamaan kon ze de inname van haar voorgeschreven medicijnen afbouwen tot ze eindelijk kon stoppen met al die medicijnen! Binnen twee maanden was ze volledig hersteld en van een gehandicapte, zwakke vrouw werd ze een onafhankelijke dame! Iedereen, inclusief de dokter, was verrast en heel blij dat dit op wonderbaarlijke wijze was gebeurd!

Jai Prema Shanti!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved