Een toegewijde vroeg aan Swamiji: “Wat is de essentie van jouw spirituele leringen?” Hij lachte en antwoordde: “De geest rustig maken, hem vrij maken van onnodige gedachten en depressie en altijd gelukkig zijn.”

Swami Premananda was een spirituele meester die zijn leven wijdde aan het dienen van anderen. Hij was een levend voorbeeld van hoe hindernissen te overwinnen met een positieve geest en zijn eerste bekommernis was altijd er te zijn voor anderen. Swamiji’s geduld en zuivere liefde waren oneindig. Hij besteedde vele uren aan het luisteren naar de problemen van zijn toegewijden, hen helpen deze op te lossen en hen leiden naar een leven van innerlijke vrede en geluk. Zijn leven was een inspiratie voor allen die hem ontmoetten.

SPECIALE EVENEMENTEN - NAVARATRI

Wat is Navaratri?
In het Sanskriet betekent nava- 9 en ratri- nacht (juist zoals wij spreken over Shivaratri – de nacht van Shiva) en bijgevolg houden wij, traditiegetrouw, gedurende deze tien dagen die aan de Goddelijke Moeder zijn gewijd, een ritueel om Haar te eren en Haar genade en Haar zegeningen te vragen. In het Sanskriet betekent riti “terugkeren naar de bron”. Door middel van een ritueel zullen wij de mogelijkheid verwerven om naar onze goddelijke oorsprong terug te keren, om het Goddelijke in onszelf te herontdekken. Swamiji moedigt in het algemeen spirituele aspiranten aan om regelmatig een puja uit te voeren of bij te wonen, als zij dat wensen, omdat gedurende het ritueel de geest en het lichaam volledig opgaan in het eren van het Goddelijke. Het is een middel om te leren de geest te beheersen en het zuivert deze ook. Op dat ogenblik absorberen wij veel spirituele energie en genieten wij van de fysieke en geestelijke verbinding met het Goddelijke…

Lees verder

Geliefde Goddelijke Zielen,
Ik raad jullie aan om tijdens deze Navaratri in de Ashram op blote voeten te lopen. De reden daarvan is dat we Moeder Aarde-puja’s doen. Daarom zaaien we de negen graansoorten in de aarde. De negen graansoorten worden navadaniyam genoemd. Elk graan is een verschillende soort Shakti. Deze negen shakti’s (energieën) zitten nu in de negen kumbams die wij op de gezegende aarde hebben geplaatst. De energieën van de heilige rivieren bevinden zich zeer zeker in deze kumbams. Jullie zullen dat beseffen op de laatste dag van het festival. Wanneer jullie de kumbams maken, geef ik er ook een spirituele vibratie aan…

Lees verder

Sri Premananda Ashram © 2017. All Rights Reserved